Partners Aareon Nordic Forum 2019

Colligent är ett digitalt inkassobolag vars verksamhet bygger på effektivitet, tillgänglighet och flexibilitet. Genom stor specialistkunskap inom en mängd olika branscher har vi utvecklat processer för att snabbt eller stegvis göra företag och privatpersoner skuldfria. I Sverige har vi en ledande plats inom segmentet hyresinkasso, där vi är partner till över 80 % av de börsnoterade fastighetsbolagen samt fler än 500 fastighetsägare.

Vipetech är ett IT-företag som erbjuder tjänster och lösningar för att hantera fakturaflödena digitalt, både leverantörsfakturor och kundfakturor/hyresavier. Vipetech jobbar även med RPA för automatisering av manuella arbetsprocesser.

HomeQ är den nya rikstäckande tjänsten som hjälper människor att hitta och flytta in sitt nästa hem så enkelt och smidigt som möjligt. Samtidigt automatiserar vi uthyrningsprocessen  för fastighetsbolags och gör djupa bakgrundskontroller som ger bättre hyresgäster med minsta möjliga ansträngning från hyresvärdens sida. Hela systemet hålls ihop av smarta algoritmer och ett enkelt digitalt gränssnitt!

Borama erbjuder en digital plattform som kopplar samman fastighetsbolag med banker för en automatiserad och digitaliserad panthantering. Med Boramas plattform elimineras den operativa risken och den administrativa handpåläggningen och systemet rensar även gamla och dolda panträtter

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.